LOGOWANIE
e-mail:
hasło:    
REJESTRACJA
O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE DLA CZŁONKÓW
OGŁOSZENIA SPÓŁDZIELNI
AKTY PRAWNE
DANE KONTAKTOWE
AKTUALNOŚĆ
  wróć 

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych


     Informujemy, że z dniem 09.09.2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, na mocy której osoby, niebędące dotychczas członkami Spółdzielni, a którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu pozostające w zasobach Spółdzielni, uzyskały członkostwo w Spółdzielni z mocy prawa, z dniem wejścia w życie powołanej nowelizacji, tj. z dniem 09.09.2017 r.

     Obecny stan prawny powoduje konieczność przeprowadzenia aktualizacji rejestru członków Spółdzielni.

     W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby, a szczególnie te, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni i dotychczas nie były członkami Spółdzielni, o podanie na formularzu aktualizacyjnym danych identyfikacyjnych, umożliwiających dokonanie wpisu do rejestru członków. Sprawę prosimy traktować jako pilną!

23.10.2017


TWOJE MIASTO  
KOMUNIKACJA  
MEDIA LOKALNE  
TEATRY KINA  
INNE  
projekt strony