LOGOWANIE
e-mail:
hasło:    
REJESTRACJA
O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE DLA CZŁONKÓW
OGŁOSZENIA SPÓŁDZIELNI
AKTY PRAWNE
DANE KONTAKTOWE
AKTUALNOŚĆ
  wróć 

Zmiana ceny wody i odprowadzania ścieków


     Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z art. 24e ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. poz. 328, 1566, 2180 z 2017 r.).

     Zatwierdzona przez organ regulacyjny taryfa weszła w życie dnia 25.05.2018r. na okres 3 lat.
  • Od 25.05.2018r. do 24.05.2019r. cena 1 m3 wody i odprowadzania ścieków wynosi 12,09 zł.
  • Od 25.05.2019r. do 24.05.2020r. cena 1 m3 wody i odprowadzania ścieków wynosi 12,35 zł.
  • Od 25.05.2020r. do 24.05.2021r. cena 1 m3 wody i odprowadzania ścieków wynosi 12,65 zł.

27.05.2019


TWOJE MIASTO  
KOMUNIKACJA  
MEDIA LOKALNE  
TEATRY KINA  
INNE  
projekt strony