LOGOWANIE
e-mail:
hasło:    
REJESTRACJA
O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE DLA CZŁONKÓW
OGŁOSZENIA SPÓŁDZIELNI
AKTY PRAWNE
DANE KONTAKTOWE
AKTUALNOŚCI

Zaproszenie do złożenia oferty na prace dla Spółdzielni

Zapraszamy do złożenia oferty na prace przeglądów, utrzymania i bieżącej konserwacji instalacji elektrycznych i odgromowych w zasobach GSM ″Sośnica″, oraz na prace konserwacyjne domofonów.   więcej  
14.12.2018

Poszukujemy solidnych wykonawców

Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje do współpracy solidnych wykonawców w dziedzinie robót ogólnobudowlanych i instalacji WOD- KAN oraz C.O.   więcej  
12.12.2018

Ogłoszenie

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sośnica” informuje, że w dniu 24 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2018r biura Spółdzielni będą czynne do godziny 11:00. Ewentualne awarie prosimy zgłaszać pod numer awaryjny 509-322-059.   więcej  
12.12.2018

Wolne lokale użytkowe i mieszkalne

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ″Sośnica″ informuje że posiada lokale do wynajęcia: ***** lokal użytkowy przy ul.Wiślanej 40 - pow. 95,20 m2 ***** lokal użytkowy przy ul.Wiślanej 42 - pow. 5,47 m2   więcej  
22.11.2018

Dyżur członka Rady Nadzorczej

Dyżur członka Rady Nadzorczej w dniu 4 grudnia 2018r. pełnił będzie Pan Tadeusz Jaśkiewicz   więcej  
20.11.2018

Uwaga mieszkańcy

Zarząd GSM „Sośnica” informuje, że na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety w sprawie wyboru metody rozliczania centralnego ogrzewania oraz zgodnie z wolą użytkowników lokali mieszkalnych rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania w całych zasobach spółdzielni od dnia 01 września 2018r. odbywać się będzie na podstawie faktycznie poniesionych kosztów w węźle cieplnym, proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu.   więcej  
09.10.2018

Nowa taryfa PEC Gliwice

GSM „Sośnica” informuje, iż z dniem 01.10.2018r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. wprowadziło do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.35(8).2018.240.XV.AZa.Zmd z dnia 4 września 2018r. Pomimo podwyżki cen ciepła oraz ze względu na brak możliwości podjęcia uchwały przez Zarząd na chwilę obecną nie zmienia się wysokości zaliczek na poczet dostaw energii cieplnej.   więcej  
09.10.2018

Zmiana ceny wody i odprowadzanych ścieków od 25 maja

Zatwierdzona przez organ regulacyjny taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia czyli od dnia 25.05.2018 r. na okres 3 lat i obowiązuje na terenie gmin: Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice, Zbrosławice oraz Rudziniec   więcej  
29.05.2018

Zmiana opłat za śmieci od 1 kwietnia 2018

Z dniem 1 kwietnia 2018r. wchodzi w życie UCHWAŁA NR XXXIII/745/2017 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 14.12.2017r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.   więcej  
14.03.2018

Aktualizacja najważniejszych ustaw dotyczących działalności spółdzielni

W zakładce ′AKTY PRAWNE - INNE′ zaktualizowano listę najważniejszych ustaw dotyczących działalności spółdzielni.   więcej  
20.02.2018

Zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

Z dniem 9 września 2017 roku weszła w życie nowelizacja do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Z treścią ustawy można się zapoznać pod adresem Internetowego Systemu Aktów Prawnych dostępnym ...   więcej  
06.02.2018

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Informujemy, że z dniem 09.09.2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, na mocy której osoby, niebędące dotychczas członkami Spółdzielni, a którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu pozostające w zasobach Spółdzielni, uzyskały członkostwo w Spółdzielni z mocy prawa, z dniem wejścia w życie powołanej nowelizacji, tj. z dniem 09.09.2017 r.   więcej  
23.10.2017

Dzielnicowy bliżej nas

Dzielnicowi to policjanci, którzy utrzymują bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi swoich rejonów. Rozpoznający ich potrzeby i oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i publicznego. Dzielnicowi wspólnie z mieszkańcami diagnozują lokalne problemy, ustalają ich przyczyny i pomagają w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania.   więcej  
11.05.2017

CzadoweDomy.pl - warto poczytać

Sezon grzewczy już się rozpoczął, a jest to okres gorszej wentylacji pomieszczeń - zachęcamy do zapoznania się z ciekawą inicjatywą mającą na celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa naszych mieszkań i ochrony naszego zdrowia przed dymem, oraz czadem.   więcej  
03.11.2016

Informacje odnośnie pilota do szlabanu - Odrowążów

Informujemy, że w przypadku potrzeby nabycia nowego pilota do szlabanu przy ul.Odrowążów 93 należy skontaktować się z firmą, która szlaban zakładała.   więcej  
21.04.2015

Informacje odnośnie pilota do szlabanu - Wiślana

Informujemy, że w przypadku uszkodzenia pilota do szlabanu zamykającego wjazd na parking przed budynkiem przy ul. Wiślanej 40-50 można nabyć nowy w sklepie internetowym ...   więcej  
07.04.2015

Spółdzielczość mieszkaniowa - to najlepsza wspólnota!

W ostatnim czasie bardzo często pojawiały się w środkach masowego przekazu informacje stawiające w złym świetle spółdzielczość - w szczególności mieszkaniową. Przedstawiane informacje często były jednostronne i nieprawdziwe. Tymczasem większość spółdzielni mieszkaniowych to profesjonaliści dobrze zarządzający posiadanym mieniem.   więcej  
24.03.2015

Powstał portal poświęcony właściwemu postępowaniu z odpadami

Ministerstwo Środowiska stworzyło portal poświęcony zmianom prawnym oraz właściwemu postępowaniu z odpadami w świetle nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Strona internetowa www.naszesmieci.pl przekazuje praktyczne informacje oraz odpowiedzi na pytania ...   więcej  
07.05.2013

Sposoby zgłaszania szkód dla ubezpieczonych w T.U. UNIQA

Sposoby zgłaszania szkód dla ubezpieczonych w T.U. UNIQA: (za pośrednictwem, internetu, poczty email, telefonicznie, faksowo, listownie)   więcej  
14.07.2012

Możliwość odpracowania zadłużenia w Spółdzielni

Informujemy osoby mające zadłużenie względem Spółdzielni, że istnieje możliwość odpracowania zadłużenia poprzez wykonywanie prac na rzecz Spółdzielni.   więcej  
07.06.2011

Bezpieczeństwo

Dla poprawy bezpieczeństwa oraz wyeliminowania przebywania w budynkach osób niepożądanych wprowadzono obowiązek legitymowania się identyfikatorem potwierdzonym pieczątką przez Spółdzielnię.   więcej  
08.03.2011
TWOJE MIASTO  
KOMUNIKACJA  
MEDIA LOKALNE  
TEATRY KINA  
INNE  
projekt strony