LOGOWANIE
e-mail:
hasło:    
REJESTRACJA
O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE DLA CZŁONKÓW
OGŁOSZENIA SPÓŁDZIELNI
AKTY PRAWNE
DANE KONTAKTOWE
Przetargi
zaproszenie do złożenia oferty
na prace przeglądów, utrzymania i bieżącej konserwacji
instalacji elektrycznych i odgromowych w zasobach GSM "Sośnica"

Zakres prac obejmuje:
a) usuwanie awarii i usterek oświetlenia administracyjnego wejść do klatek schodowych, na klatkach i w piwnicach budynków,
b) wymianę spalonych żarówek, wyłączników i bezpieczników ( bez materiału),
c) konserwację i drobne naprawy tablic administracyjnych,
d) badanie elektronarzędzi będących na wyposażeniu pracowników ( 2x w roku),
e)wykonanie przeglądu i pomiarów skuteczności zerowania gniazd instalacji elektrycznej oraz natężenia oświetlenia w pomieszczeniach biurowych i warsztacie GSM "Sośnica",
f)przeglądów, utrzymania i bieżącej konserwacji instalacji elektrycznych i odgromowych w zasobach GSM "Sośnica".
g) dyżur 24h/7dni

Ofertę należy sporządzić z uwzględnieniem:
* Wynagrodzenie z kalkulować ryczałtowo na kwartał
* Na prace nie objęte w umowie, wynagrodzenie określone będzie w kosztorysie powykonawczym, wykonanym na podstawie obowiązujących cenników z zachowaniem n/w składników cenotwórczych:
R - zł
KO (do R+S) - %
Zysk (do R+S+KO) - %
koszty zakupu mat - %

Do oferty należy załączyć:
* wypełniony i zaparafowany projekt Umowy,
* kserokopię dokumentu rejestracyjnego przedsiębiorstwa z numerem REGON i NIP,
* kserokopię polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni w terminie do 21.12.2018 r. do godz. 12:00.
Spółdzielnia powiadomi Oferentów o wyborze wykonawcy w terminie do 24.12.2018 r.

Upoważnionymi do kontaktów  z oferentami są:
* Antoni Mikuła oraz Jarosław Łabno tel. 32/ 3320216 wew. 113,
  adres e-mail : j.labno@gsm-sosnica.pl

zaproszenie do złożenia oferty
na prace konserwacyjne domofonów

Zakres prac obejmuje:
a) usuwanie awarii i usterek instalacji domofonowej w klatkach schodowych budynków i lokalach (bez unifonu),
b) aktualizację nazwisk na spisie lokatorów w kasecie domofonowej,
c) wymianę elektrozaczepu w drzwiach wejściowych,
d) przeglądów, utrzymania i bieżącej konserwacji instalacji domofonowej w zasobach GSM „Sośnica”.

Ofertę należy sporządzić z uwzględnieniem:
* wynagrodzenie określone w kosztorysie powykonawczym, wykonanym na podstawie obowiązujących cenników z zachowaniem n/w składników cenotwórczych:
R - zł
KO (do R+S) - %
Zysk (do R+S+KO) - %
koszty zakupu mat - %

Do oferty należy załączyć:
* wypełniony i zaparafowany projekt Umowy,
* kserokopię dokumentu rejestracyjnego przedsiębiorstwa z numerem REGON i NIP,
* kserokopię polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni w terminie do 21.12.2018 r. do godz. 13:00.
Spółdzielnia powiadomi Oferentów o wyborze wykonawcy w terminie do 24.12.2018r.

Upoważnionymi do kontaktów  z oferentami są:
* Antoni Mikuła oraz Jarosław Łabno tel. 32/ 3320216 wew. 113
  adres e-mail : j.labno@gsm-sosnica.pl* Regulamin przetargów


Archiwum przetargów


  Informacje o zakończonych postępowaniach przetargowych z dnia 16.05.2018r. 
  ogłoszenie o przetargach z dnia 8 maja 
  ogłoszenie o przetargach z dnia 20.02.2018 
  ogłoszenie o przetargu na sprzątanie z dnia 27.12.2017 
  Informacje o zakończonych postępowaniach przetargowych z dnia 14.04.2017r. 
  Ogłoszenie o przetargu na wykonanie węzłów cieplnych i regulacji instalacji 
  Ogłoszenie o przetargu na termomodernizację budynków z dnia 16.11.2016r. 
  Informacje o zakończonych postępowaniach przetargowych z dnia 25.04.2016r. 
  Ogłoszenie o przetargu z dnia 01-03-2016r. (wymiana wodomierzy) 
  Ogłoszenie o przetargu z dnia 01-03-2016r. (audyty energetyczne) 
  Ogłoszenie o przetargu z dnia 12-02-2016r. 
  Informacje o zakończonym postępowaniu przetargowym z dnia 15.12.2015r. 
  Ogłoszenie o przetargu z dnia 03-11-2015r. 
  Ogłoszenie o przetargu z dnia 8.06.2015r. 
  Ogłoszenie o przetargu z dnia 18.05.2015r. 
  Informacje o zakończonych postępowaniach przetargowych z dnia 18.05.2015r. 
  Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.03.2015r. 
  Ogłoszenie o przetargu z dnia 16.02.2015r. 
  Ogłoszenie o przetargu z dnia 30.07.2014r. 
  Ogłoszenie o przetargu z dnia 16.01.2014r. 
  Ogłoszenie o przetargu z dnia 7.10.2013r. 
  Informacja dotycząca wyboru wykonawców robót z dnia 03.09.2013 
  Ogłoszenie o przetargu z dnia 4.06.2013 
  Informacja dotycząca wyboru wykonawców robot (6 przetargów) z dnia 9.05.2013 
  Ogłoszenie o przetargach z dnia 11.03.2013 (2 przetargi) - otwarcie ofert: 15.04.2013 
  Ogłoszenie o przetargach z dnia 11.02.2013 (2 przetargi) - otwarcie ofert: 28.03.2013 
  Ogłoszenie o przetargach (dotyczące wymiany instalacji wodnej, remontu instalacji gazowej, sprzątanie rejonów) - przetarg rozstrzygnięty 
  Ogłoszenie o przetargu w dniu 4.11.2011 (sprzątanie rejonów) - przetarg rozstrzygnięty 
  Wyniki przetargu (woda, droga, oświetlenie, zieleń, gaz, domofon) 
  Ogłoszenie o przetargu - termin: 11.03.2011 (woda, droga, oświetlenie, zieleń, gaz, domofon) - przetarg rozstrzygnięty 
TWOJE MIASTO  
KOMUNIKACJA  
MEDIA LOKALNE  
TEATRY KINA  
INNE  
projekt strony