Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
  SOŚNICA

GLIWICE, ul. Wiślana 42

START » DANE KONTAKTOWE » Godziny urzędowania

Godziny urzędowania

Biura Spółdzielni
Biura Spółdzielni są dostępne dla interesantów w następujących godzinach:
- poniedziałek, wtorek, czwartek: od 7:00 do 15:00
- środa od 7:00 do 17:00
- piątek: od 7:00 do 13:00

Przyjmowanie stron
Członkowie Zarządu przyjmują w sprawach skarg, wniosków i zażaleń w godzinach pracy Spółdzielni, niezwłocznie - bez zbędnej zwłoki. Prosimy o uzgodnienie terminu i godziny przyjęcia (tel. 32 332-02-16 wew.111).

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach od 15:30 do 17:00.

W celu poprawy jakości obsługi interesantów prosimy o wcześniejsze (telefoniczne bądź e-mailowe) ustalanie daty, godziny oraz tematów proponowanego spotkania. Przestrzeganie powyższej zasady umożliwi należyte przygotowanie się do spotkania osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotowych zadań a co się z tym wiąże przyśpieszenie załatwienia sprawy lub udzielenie stosownej odpowiedzi.


Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Sośnica" - AKTUALNOŚCI
strzałka do góry