LOGOWANIE
e-mail:
hasło:    
REJESTRACJA
O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE DLA CZŁONKÓW
OGŁOSZENIA SPÓŁDZIELNI
AKTY PRAWNE
DANE KONTAKTOWE
AKTUALNOŚCI

Przetarg - wymiana instalacji elektrycznej - Odrowążów 93AF

Spółdzielnia ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę instalacji elektrycznej w części wspólnej w budynkach Odrowążów 93AF w zasobach GSM ″Sośnica″   więcej  
23.08.2023

Informacja o rozstrzygnięciu przetargów

Informujemy, że zakończono postępowania przetargowe na wymianę instalacji elektrycznej - Młodopolska 17-19, wymianę zaworów gazowych - Odrowążów 93AF, wymianę zaworów gazowych - Odrowążów 71AF   więcej  
12.06.2023

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Informujemy, że zakończono postępowanie przetargowe na ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ″Sośnica″.   więcej  
07.06.2023

Pismo PEC Gliwice

Spółdzielnia otrzymała pismo z PEC Gliwice odnośnie wprowadzenia nowych taryf na ciepło   więcej  
07.06.2023

Pismo do UM Gliwice w sprawie ulicy Młodopolskiej

Zarząd Spółdzielni w piśmie do Prezydenta Miasta Gliwice zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości ustanowienia ulicy Młodopolskiej drogą publiczną, co jest warunkiem niezbędnym, aby móc docelowo przekształcić lokale przy tej ulicy w odrębną własność, a także zapewnić właściwe utrzymanie ww drogi.   więcej  
11.05.2023

Informacja dotycząca działań Policji

W związku ze zdiagnozowanym zagrożeniem w rejonie ul.Wiślana 30 tj. spożywanie alkoholu w miejscu publicznym - art.43 ust.1 UWTPA, zaśmiecanie tj. art. 145 KW oraz zakłócanie porządku publicznego tj. art. 51 KW w Gliwicach co stanowi problem dla mieszkańców pobliskich ulic. Komisariat Policji V w Gliwicach w ramach Planu Działania Priorytetowego w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2023r. prowadzi działania mające na celu dążenie do wyeliminowania tego problemu.   więcej  
19.04.2023

Zasady zamrożenia cen prądu - ulotka Tauron

Przekazujemy Państwu ulotkę firmy Tauron, w której znajdziecie Państwo informację o tym jak działa rządowe rozwiązanie osłonowe służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku - tzw. Tarcza Solidarnościowa, która zamraża ceny prądu.   więcej  
24.03.2023

Zarząd złożył wniosek o stwierdzenie zasiedzenia

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ″Sośnica″ uprzejmie informuje, że dnia 06.03.2023 r. złożył wniosek do Sądu Rejonowego w Gliwicach o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości zlokalizowanych przy ul.Tylnej i Żeromskiego. Treść wniosku i uzasadnienie dostępne na indywidualne zapytanie do wglądu w Spółdzielni.   więcej  
08.03.2023

Informacja PEC Gliwice o zmianie taryfy dla ciepła

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 lutego 2023r. wprowadza do stosowania Zmianę Taryfy dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.155.2022.KTW z dnia 16 stycznia 2023r. Zmiana taryfy podyktowana jest istotną zmianą od 1 stycznia 2023r. kosztów zakupu paliwa węglowego i energii elektrycznej.   więcej  
02.02.2023

Odpady wielkogabarytowe - harmonogram wywozu w 2023r.

W trosce o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo, uprzejmie prosimy, aby odpady wielkogabarytowe były wystawione w wyznaczonych miejscach, w dniu poprzedzającym wywóz. Proszę pamiętać aby dojazd do miejsc wyznaczonych do ustawienia odpadów wielkogabarytowych był swobodny, tak aby pracownicy firmy odbierającej odpady mogli podjechać samochodem ciężarowym bezpośrednio do miejsca, gdzie są złożone   więcej  
25.01.2023

Dyżury członków Rady Nadzorczej (aktualizacja)

Rada Nadzorcza pełni dyżur w siedzibie spółdzielni w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach od 15.30 do 17.00.   więcej  
16.01.2023

Zmiana dwóch regulaminów od 1 stycznia 2023

Informujemy, że od 1 stycznia wchodzą w życie dwa regulaminy: (1) regulamin rozliczania kosztów zużycia wody zimnej i wody ciepłej oraz odprowadzania ścieków, (2) regulamin rozliczenia centralnego ogrzewania   więcej  
30.12.2022

Zmiana podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2023

Zarząd GSM „Sośnica” informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XXXIX/807/2022 z dnia 8 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice – od dnia 01.01.2023r. zmianie ulegają stawki podatku od nieruchomości.   więcej  
19.12.2022

Zmiana godzin urzędowania Spółdzielni od 2 stycznia 2023

Spółdzielnia informuje, że od 2 stycznia 2023 roku biura Spółdzielni są dostępne dla interesantów w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek: od 7:00 do 15:00, środa od 7:00 do 17:00, piątek od 7:00 do 13:00. Zmiana podyktowana jest rozszerzeniem dostępności pracy Spółdzielni w godzinach popołudniowych, aby ułatwić załatwienie spraw członkom naszej Spółdzielni   więcej  
15.12.2022

Prośba o zgłaszanie zauważonych uszkodzeń płyt balkonów

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa ″Sośnica″ zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców o zgłaszanie zauważonych wszelkiego rodzaju pęknięć i uszkodzeń płyt balkonów.   więcej  
09.11.2022

Prosimy o przestrzeganie zasad racjonalnego korzystania z ogrzewania

Drodzy Mieszkańcy GSM ″Sośnica″. Tworzymy wspólnotę, a naszym wspólnym celem jest dobro wszystkich mieszkańców. Zbliża się zima i oby była ciepła, a z nią niestety wzrost kosztów centralnego ogrzewania. My mieszkańcy musimy zminimalizować koszty zużycia ciepła. Naszym zadaniem jest racjonalne gospodarowanie ciepłem, aby koszty były jak najmniejsze.   więcej  
13.10.2022

Uchwała Rady Miasta Gliwice w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Miasta Gliwice w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1.01.2023 r.   więcej  
04.10.2022

Przetarg - najem lokalu użytkowego (5,47m2) przy Wiślanej 40

Spółdzielnia ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego o powierzchni 5,47m2 położonego przy ul.Wiślanej 40 w zasobach GSM Sośnica.   więcej  
04.10.2022

Informacja PEC Gliwice dotycząca kolejnego sezonu grzewczego

PEC Gliwice wystosował do zarządców nieruchomości oraz spółdzielni pismo omawiające aktualną sytuację na rynku wraz z zapewnieniem, iż dysponują wystarczającymi rezerwami paliwa zabezpieczającymi produkcję ciepła w nadchodzącym sezonie grzewczym 2022/2023 dzięki czemu nie zamierzają ograniczać dostaw ciepła do mieszkań.   więcej  
16.08.2022

Uwaga na podejrzane oferty dotyczące wymiany drzwi wejściowych

Otrzymujemy od Państwa informacje, że w kilku mieszkaniach pojawili się ″specjaliści firmy remontowej″ proponując wymianę drzwi wejściowych do mieszkania tłumacząc to niby koniecznością wynikającą z docieplenia lub remontu budynku. Zdarza się, że te osoby powołują się na ogłoszenie lub zlecenie Spółdzielni (którego nie ma!).   więcej  
10.08.2022

Informacja PEC Gliwice o zmianie taryfy dla ciepła

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. z dniem 1 sierpnia 2022 r. wprowadza do stosowania Zmianę Taryfy dla ciepła   więcej  
26.07.2022

Dotyczy składowania niedozwolonych odpadów przy wiatach śmietnikowych

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa ″Sośnica″ informuje, że w związku z notorycznie powtarzającym się składowaniem odpadów, które nie zaliczają się do odpadów gabarytowych, zostanie zorganizowana akcja sprzątania odpadów zalegających przy wiatach śmietnikowych na koszt nieruchomości, która z nich korzysta.   więcej  
11.07.2022

Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego

Informujemy, iż zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego będzie miała miejsce 9 lipca 2022 (sobota) w godzinach od 10:00 do 12:00 przy szkole na ulicy Przedwiośnie.   więcej  
05.07.2022

Kwestia własności gruntów nieuregulowanych - wyjaśnienie

Kwestia związana z własnością gruntów, na których usytuowane są budynki, w których znajdują się Państwa lokale oraz przejęcia tych gruntów na własność, została wyjaśniona. Grunty i budynki są własnością SRK, co jednak nie ma wpływu na Państwa prawa związane z członkostwem w Spółdzielni. Uprawnienia te zostały przez Państwa zachowane.   więcej  
01.03.2022

Zniesienie ograniczeń w zakresie bezpośredniej obsługi mieszkańców

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa ″Sośnica″ w Gliwicach zawiadamia o zniesieniu ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi mieszkańców od 1 marca 2022r.   więcej  
01.03.2022

PEC Gliwice informuje

Poniżej przedstawiamy pismo PEC Gliwice dotyczące wzrostu cen od 1 stycznia 2022 r.   więcej  
27.12.2021

Segregacja odpadów komunalnych

Pamiętaj - segregacja się opłaca. Wystarczy jedna osoba w Twoim budynku, która nie segreguje odpadów, abyś płacił 4x więcej.   więcej  
29.11.2021

Taryfy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z art. 24e ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).   więcej  
28.09.2021

Nowa taryfa PEC Gliwice od 1 września 2021

GSM ″Sośnica″ informuje, iż z dniem 1.09.2021 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. wprowadza do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki   więcej  
12.08.2021

Dofinansowanie do opłat za odpady komunalne dla osób 60+

GSM ″Sośnica″ informuje, że osoby, które: ukończyły 60 rok życia i spełniają kilka innych warunków (o których poniżej), mogą ubiegać się o dofinansowanie do opłat za odpady komunalne   więcej  
31.07.2021

Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sośnica” informuje, iż zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego organizowana przez Urząd Miasta Gliwice, będzie miała miejsce 17 lipca 2021 w godzinach od 10:00 do 12:00 przy szkole na ulicy Przedwiośnie   więcej  
01.07.2021

Nowa taryfa PEC Gliwice od 1 marca

GSM ″Sośnica″ informuje, iż z dniem 1.03.2021 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. wprowadza do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.76.2020.AZa z dnia 8 lutego 2021 r. Jednocześnie informujemy, że nowe specyfikacje opłat obowiązujące od dnia 1.03.2021 r. zostały wrzucone do Państwa skrzynek pocztowych. Osoby, które nie otrzymały zmiany opłat, prosimy o kontakt ze Spółdzielnią.   więcej  
23.02.2021

Zgniataj opakowania! To się opłaca!

Wyrzucając śmieci PAMIĘTAJMY nie tylko o tym, do których pojemników wrzucamy poszczególne odpady, ale również o tym w jaki sposób należy przygotować kartony, butelki czy plastikowe pojemniki, aby zużywały mniej miejsca w pojemnikach na śmieci.   więcej  
29.07.2020

Prośba o przegląd skrzynek

Spółdzielnia zwraca się z prośbą o przegląd i zabezpieczenie indywidualnych oddawczych skrzynek pocztowych celem zachowania poufności korespondencji   więcej  
07.05.2020

APEL

Szanowni Mieszkańcy, w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń Sanepidu dotyczących m.in. pozostawania w domach oraz zachowanie spokoju. W trosce o zdrowie Mieszkańców Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Sośnica” w Gliwicach, wzorem instytucji państwowych i publicznych, podjął decyzję o zaprzestaniu z dniem 23.03.2020r. (aż do odwołania) osobistego przyjmowania Mieszkańców w siedzibie Spółdzielni.   więcej  
23.03.2020

Koronawirus - jak się ochronić?

Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.   więcej  
11.03.2020

Ważne - obowiązkowa segregacja śmieci!

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Sośnica” w Gliwicach zawiadamia, że dnia 31.10.2019r. do Spółdzielni wpłynęło pismo z Urzędu Miasta Gliwice PU.7031.4.338.2019 z 03.09.2019r. informujące o kontrolach segregacji śmieci oraz o nowym obowiązującym od dnia 01.01.2020r. Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice. W przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób segregowany, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrośnie czterokrotnie !!! W związku z powyższym prosimy o potraktowanie sprawy poważnie i rzetelne segregowanie odpadów.   więcej  
13.11.2019

Ogłoszenie dotyczące zmian cen

GSM ″Sośnica″ informuje, iż z dniem 01.09.2019r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. wprowadziło do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.44.2019.CW z dnia 5 sierpnia 2019r.   więcej  
20.09.2019

Oferta najmu - lokal użytkowy - Wiślana 40

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Sośnica informuje, że posiada w swoich zasobach przy ulicy Wiślanej 40 lokal użytkowy o powierzchni 73,70 m2. Lokal ma dwa niezależne wejścia do pomieszczeń, wewnątrz pomieszczenia socjalne oraz łazienkę. Lokal wymaga przynajmniej podstawowego remontu.   więcej  
05.09.2019

Informacje telefoniczne

Informujemy, że do czasu wdrożenia oprogramowania do zdalnej obsługi klientów Spółdzielnia nie udziela telefonicznie informacji dotyczących danych takich jak wysokość opłat dla danego lokalu, stan zaległości, nadpłat, rozliczeń mediów itp. Spowodowane jest to trudnościami w jednoznacznej identyfikacji rozmówcy, która jest wymagana przez przepisy z zakresu ochrony danych osobowych (RODO).   więcej  
27.05.2019

Poszukujemy solidnych wykonawców

Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje do współpracy solidnych wykonawców w dziedzinie robót ogólnobudowlanych i instalacji WOD- KAN oraz C.O.   więcej  
12.12.2018

Aktualizacja najważniejszych ustaw dotyczących działalności spółdzielni

W zakładce ′AKTY PRAWNE - INNE′ zaktualizowano listę najważniejszych ustaw dotyczących działalności spółdzielni.   więcej  
20.02.2018

Dzielnicowy bliżej nas

Dzielnicowi to policjanci, którzy utrzymują bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi swoich rejonów. Rozpoznający ich potrzeby i oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i publicznego. Dzielnicowi wspólnie z mieszkańcami diagnozują lokalne problemy, ustalają ich przyczyny i pomagają w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania.   więcej  
11.05.2017

CzadoweDomy.pl - warto poczytać

Sezon grzewczy już się rozpoczął, a jest to okres gorszej wentylacji pomieszczeń - zachęcamy do zapoznania się z ciekawą inicjatywą mającą na celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa naszych mieszkań i ochrony naszego zdrowia przed dymem, oraz czadem.   więcej  
03.11.2016

Informacje odnośnie pilota do szlabanu - Odrowążów

Informujemy, że w przypadku potrzeby nabycia nowego pilota do szlabanu przy ul.Odrowążów 93 należy skontaktować się z firmą, która szlaban zakładała.   więcej  
21.04.2015

Informacje odnośnie pilota do szlabanu - Wiślana

Informujemy, że w przypadku uszkodzenia pilota do szlabanu zamykającego wjazd na parking przed budynkiem przy ul. Wiślanej 40-50 można nabyć nowy w sklepie internetowym ...   więcej  
07.04.2015

Spółdzielczość mieszkaniowa - to najlepsza wspólnota!

W ostatnim czasie bardzo często pojawiały się w środkach masowego przekazu informacje stawiające w złym świetle spółdzielczość - w szczególności mieszkaniową. Przedstawiane informacje często były jednostronne i nieprawdziwe. Tymczasem większość spółdzielni mieszkaniowych to profesjonaliści dobrze zarządzający posiadanym mieniem.   więcej  
24.03.2015

Powstał portal poświęcony właściwemu postępowaniu z odpadami

Ministerstwo Środowiska stworzyło portal poświęcony zmianom prawnym oraz właściwemu postępowaniu z odpadami w świetle nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Strona internetowa www.naszesmieci.pl przekazuje praktyczne informacje oraz odpowiedzi na pytania ...   więcej  
07.05.2013

Sposoby zgłaszania szkód dla ubezpieczonych w T.U. UNIQA

Sposoby zgłaszania szkód dla ubezpieczonych w T.U. UNIQA: (za pośrednictwem, internetu, poczty email, telefonicznie, faksowo, listownie)   więcej  
14.07.2012

Możliwość odpracowania zadłużenia w Spółdzielni

Informujemy osoby mające zadłużenie względem Spółdzielni, że istnieje możliwość odpracowania zadłużenia poprzez wykonywanie prac na rzecz Spółdzielni.   więcej  
07.06.2011

Bezpieczeństwo

Dla poprawy bezpieczeństwa oraz wyeliminowania przebywania w budynkach osób niepożądanych wprowadzono obowiązek legitymowania się identyfikatorem potwierdzonym pieczątką przez Spółdzielnię.   więcej  
08.03.2011
TWOJE MIASTO  
KOMUNIKACJA  
MEDIA LOKALNE  
TEATRY KINA  
INNE  
projekt strony