LOGOWANIE
e-mail:
hasło:    
REJESTRACJA
O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE DLA CZŁONKÓW
OGŁOSZENIA SPÓŁDZIELNI
AKTY PRAWNE
DANE KONTAKTOWE
AKTUALNOŚCI

Dyżur członka Rady Nadzorczej

Informujemy, w dniu 05.10.2021r. (wtorek) w godzinach od 15.00 do 16.00 odbędzie się dyżur członka Rady Nadzorczej GSM ″Sośnica.   więcej  
01.10.2021

Taryfy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z art. 24e ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).   więcej  
28.09.2021

Kontrola szczelności instalacji gazowej

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa ″Sośnica″ informuje lokatorów, że w dniach od 13.09.2021 do 15.10.2021 będzie przeprowadzana kontrola szczelności instalacji gazowej. Szczegółowe informacje będą umieszczane na tablicy ogłoszeń w klatkach schodowych.   więcej  
10.09.2021

Odwołanie Walnego Zgromadzenia (aktualizacja)

Zarząd GSM ″Sośnica″ na podstawie Uchwały nr 18/2021 z dnia 24.08.2021r odwołuje Walne Zgromadzenie planowane na dzień 9 września 2021r.   więcej  
25.08.2021

Nowa taryfa PEC Gliwice od 1 września 2021

GSM ″Sośnica″ informuje, iż z dniem 1.09.2021 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. wprowadza do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki   więcej  
12.08.2021

Ogłoszenie o pracę

Poszukujemy pracownika na stanowisko Administrator nieruchomości. Praca od poniedziałku do piątku w wymiarze pełnego etatu. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 32 33 20 216, 603 393 560 lub osobisty w siedzibie Spółdzielni.   więcej  
12.08.2021

GUS zaprasza do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym!

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku Nie czekaj do 30 września br. – na samospis internetowy lub na infolinii masz czas tylko do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz!   więcej  
12.08.2021

Dofinansowanie do opłat za odpady komunalne dla osób 60+

GSM ″Sośnica″ informuje, że osoby, które: ukończyły 60 rok życia i spełniają kilka innych warunków (o których poniżej), mogą ubiegać się o dofinansowanie do opłat za odpady komunalne   więcej  
31.07.2021

Ogłoszenie o przetargach

GSM ”Sośnica” ogłasza przetarg na wymianę instalacji elektrycznej w części wspólnej w budynkach Żeromskiego 72 i Tylna 39 (przetarg nr 7) oraz w budynkach Tylna 41-43 (przetarg nr 8).   więcej  
28.07.2021

Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sośnica” informuje, iż zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego organizowana przez Urząd Miasta Gliwice, będzie miała miejsce 17 lipca 2021 w godzinach od 10:00 do 12:00 przy szkole na ulicy Przedwiośnie   więcej  
01.07.2021

Nowa taryfa PEC Gliwice od 1 marca

GSM ″Sośnica″ informuje, iż z dniem 1.03.2021 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. wprowadza do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.76.2020.AZa z dnia 8 lutego 2021 r. Jednocześnie informujemy, że nowe specyfikacje opłat obowiązujące od dnia 1.03.2021 r. zostały wrzucone do Państwa skrzynek pocztowych. Osoby, które nie otrzymały zmiany opłat, prosimy o kontakt ze Spółdzielnią.   więcej  
23.02.2021

Informacja dotycząca wymiany stolarki okiennej

W związku z planowanym zakończeniem dofinansowania do wymiany stolarki okiennej i nawiewników, Spółdzielnia informuje, że termin składania ewentualnych wniosków upływa 30 marca 2021r. Po tym terminie wnioski nie będą realizowane.   więcej  
03.02.2021

Ogłoszenie o zawieszeniu dyżurów członka Rady Nadzorczej

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną oraz kolejnymi obostrzeniami-wprowadzenie tzw. „strefy czerwonej” na terenie całego kraju, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, Rada Nadzorcza wraz z Zarządem podjęły decyzję o zawieszeniu dyżurów członków Rady Nadzorczej do odwołania.   więcej  
26.10.2020

Problemy z wodą - komunikat PWIK

Jak informuje PWIK, w dalszym ciągu prowadzone są prace naprawcze mające na celu poprawę jakości wody. Przedsiębiorstwo przeprasza za wszelkie niedogodności. Dostarczają wodę w beczkowozach w następujących lokalizacjach: os. Bema, ul. Przyszłości, ul. Jedności.   więcej  
24.10.2020

Informacja dotycząca zmiany stawek opłat za wywóz śmieci

GSM ″Sośnica″ informuje, że nowy wymiar opłat obowiązujący od dnia 1.10.2020r. (dot. zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny) dostarczono do Państwa skrzynek pocztowych   więcej  
16.09.2020

Zmiana ceny za wywóz śmieci

Zarząd GSM ″Sośnica″ w Gliwicach informuje, że z dniem 1.10.2020 r. wchodzi w życie Uchwała Nr XVII/337/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 lipca 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.   więcej  
16.09.2020

Zgniataj opakowania! To się opłaca!

Wyrzucając śmieci PAMIĘTAJMY nie tylko o tym, do których pojemników wrzucamy poszczególne odpady, ale również o tym w jaki sposób należy przygotować kartony, butelki czy plastikowe pojemniki, aby zużywały mniej miejsca w pojemnikach na śmieci.   więcej  
29.07.2020

Zmiana ceny wody od 25 maja

GSM ″Sośnica″ informuje, że od dnia 25.05.2020 r. zmianie uległa cena 1m3 wody i odprowadzania ścieków i wynosi 12,65 zł.   więcej  
10.06.2020

Prośba o przegląd skrzynek

Spółdzielnia zwraca się z prośbą o przegląd i zabezpieczenie indywidualnych oddawczych skrzynek pocztowych celem zachowania poufności korespondencji   więcej  
07.05.2020

Dotyczy przewidywanego terminu Walnego Zgromadzenia GSM

Informujemy, że Walne Zgromadzenie GSM Sośnica odbędzie się w terminie do 6 tygodni od ustania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego, zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw   więcej  
07.05.2020

Przypomnienie dotyczące zasad

Z uwagi na trwające nadal zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem, przypominamy o wprowadzonym od 16.04.2020 r. obowiązku zasłaniania twarzy (usta i nos) w przestrzeni publicznej, w tym na terenach zewnętrznych oraz w częściach wspólnych nieruchomości (klatki schodowe, korytarze, piwnice, itd.). Jednocześnie przypominamy, że kluczowe jest zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób 2 metry.   więcej  
24.04.2020

APEL

Szanowni Mieszkańcy, w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń Sanepidu dotyczących m.in. pozostawania w domach oraz zachowanie spokoju. W trosce o zdrowie Mieszkańców Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Sośnica” w Gliwicach, wzorem instytucji państwowych i publicznych, podjął decyzję o zaprzestaniu z dniem 23.03.2020r. (aż do odwołania) osobistego przyjmowania Mieszkańców w siedzibie Spółdzielni.   więcej  
23.03.2020

Koronawirus - jak się ochronić?

Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.   więcej  
11.03.2020

Ważne - obowiązkowa segregacja śmieci!

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Sośnica” w Gliwicach zawiadamia, że dnia 31.10.2019r. do Spółdzielni wpłynęło pismo z Urzędu Miasta Gliwice PU.7031.4.338.2019 z 03.09.2019r. informujące o kontrolach segregacji śmieci oraz o nowym obowiązującym od dnia 01.01.2020r. Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice. W przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób segregowany, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrośnie czterokrotnie !!! W związku z powyższym prosimy o potraktowanie sprawy poważnie i rzetelne segregowanie odpadów.   więcej  
13.11.2019

Ogłoszenie dotyczące zmian cen

GSM ″Sośnica″ informuje, iż z dniem 01.09.2019r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. wprowadziło do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.44.2019.CW z dnia 5 sierpnia 2019r.   więcej  
20.09.2019

Oferta najmu - lokal użytkowy - Wiślana 40

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Sośnica informuje, że posiada w swoich zasobach przy ulicy Wiślanej 40 lokal użytkowy o powierzchni 73,70 m2. Lokal ma dwa niezależne wejścia do pomieszczeń, wewnątrz pomieszczenia socjalne oraz łazienkę. Lokal wymaga przynajmniej podstawowego remontu.   więcej  
05.09.2019

Informacje telefoniczne

Informujemy, że do czasu wdrożenia oprogramowania do zdalnej obsługi klientów Spółdzielnia nie udziela telefonicznie informacji dotyczących danych takich jak wysokość opłat dla danego lokalu, stan zaległości, nadpłat, rozliczeń mediów itp. Spowodowane jest to trudnościami w jednoznacznej identyfikacji rozmówcy, która jest wymagana przez przepisy z zakresu ochrony danych osobowych (RODO).   więcej  
27.05.2019

Poszukujemy solidnych wykonawców

Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje do współpracy solidnych wykonawców w dziedzinie robót ogólnobudowlanych i instalacji WOD- KAN oraz C.O.   więcej  
12.12.2018

Aktualizacja najważniejszych ustaw dotyczących działalności spółdzielni

W zakładce ′AKTY PRAWNE - INNE′ zaktualizowano listę najważniejszych ustaw dotyczących działalności spółdzielni.   więcej  
20.02.2018

Dzielnicowy bliżej nas

Dzielnicowi to policjanci, którzy utrzymują bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi swoich rejonów. Rozpoznający ich potrzeby i oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i publicznego. Dzielnicowi wspólnie z mieszkańcami diagnozują lokalne problemy, ustalają ich przyczyny i pomagają w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania.   więcej  
11.05.2017

CzadoweDomy.pl - warto poczytać

Sezon grzewczy już się rozpoczął, a jest to okres gorszej wentylacji pomieszczeń - zachęcamy do zapoznania się z ciekawą inicjatywą mającą na celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa naszych mieszkań i ochrony naszego zdrowia przed dymem, oraz czadem.   więcej  
03.11.2016

Informacje odnośnie pilota do szlabanu - Odrowążów

Informujemy, że w przypadku potrzeby nabycia nowego pilota do szlabanu przy ul.Odrowążów 93 należy skontaktować się z firmą, która szlaban zakładała.   więcej  
21.04.2015

Informacje odnośnie pilota do szlabanu - Wiślana

Informujemy, że w przypadku uszkodzenia pilota do szlabanu zamykającego wjazd na parking przed budynkiem przy ul. Wiślanej 40-50 można nabyć nowy w sklepie internetowym ...   więcej  
07.04.2015

Spółdzielczość mieszkaniowa - to najlepsza wspólnota!

W ostatnim czasie bardzo często pojawiały się w środkach masowego przekazu informacje stawiające w złym świetle spółdzielczość - w szczególności mieszkaniową. Przedstawiane informacje często były jednostronne i nieprawdziwe. Tymczasem większość spółdzielni mieszkaniowych to profesjonaliści dobrze zarządzający posiadanym mieniem.   więcej  
24.03.2015

Powstał portal poświęcony właściwemu postępowaniu z odpadami

Ministerstwo Środowiska stworzyło portal poświęcony zmianom prawnym oraz właściwemu postępowaniu z odpadami w świetle nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Strona internetowa www.naszesmieci.pl przekazuje praktyczne informacje oraz odpowiedzi na pytania ...   więcej  
07.05.2013

Sposoby zgłaszania szkód dla ubezpieczonych w T.U. UNIQA

Sposoby zgłaszania szkód dla ubezpieczonych w T.U. UNIQA: (za pośrednictwem, internetu, poczty email, telefonicznie, faksowo, listownie)   więcej  
14.07.2012

Możliwość odpracowania zadłużenia w Spółdzielni

Informujemy osoby mające zadłużenie względem Spółdzielni, że istnieje możliwość odpracowania zadłużenia poprzez wykonywanie prac na rzecz Spółdzielni.   więcej  
07.06.2011

Bezpieczeństwo

Dla poprawy bezpieczeństwa oraz wyeliminowania przebywania w budynkach osób niepożądanych wprowadzono obowiązek legitymowania się identyfikatorem potwierdzonym pieczątką przez Spółdzielnię.   więcej  
08.03.2011
TWOJE MIASTO  
KOMUNIKACJA  
MEDIA LOKALNE  
TEATRY KINA  
INNE  
projekt strony