Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
  SOŚNICA

GLIWICE, ul. Wiślana 42

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa SOŚNICA GSM SOŚNICA

AKTUALNOŚCI

Urząd Skarbowy zachęca do e-korepospondencji

Wolisz awizo czy SMS? Wyraź zgodę na e-korespondencję w e-Urzędzie Skarbowym i otrzumuj pisma online. Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach zwraca się z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej wyrażania zgody na otrzymywanie e-korespondencji

14.06.2024

Sprawozdania i projekty uchwał na Walne

Na podstronie "Walne Zgromadzenie Członków 2024" (podstrona dostępna wyłącznie dla Członków Spółdzielni po zalogowaniu) znajdują się sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków, wzór pełnomocnictwa, oraz skan zawiadomienia o Walnym wraz z porządkiem obrad.

28.05.2024

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków

Zarząd Górniczej Spółdzielni ″Sośnica″ w Gliwicach, działając na zasadzie postanowień art.8(3) ust.2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz par.52 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ″Sośnica″ w Gliwicach, które odbędzie się dnia 12.06.2024 roku o godzinie 16:00 w Domu św.Jacka ul.Przedwiośnie 3, Gliwice-Sośnica

17.05.2024

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Informujemy, że zakończono postępowanie przetargowe na ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ″Sośnica″.

07.06.2023

Pismo PEC Gliwice

Spółdzielnia otrzymała pismo z PEC Gliwice odnośnie wprowadzenia nowych taryf na ciepło

07.06.2023

Pismo do UM Gliwice w sprawie ulicy Młodopolskiej

Zarząd Spółdzielni w piśmie do Prezydenta Miasta Gliwice zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości ustanowienia ulicy Młodopolskiej drogą publiczną, co jest warunkiem niezbędnym, aby móc docelowo przekształcić lokale przy tej ulicy w odrębną własność, a także zapewnić właściwe utrzymanie ww drogi.

11.05.2023

Informacja dotycząca działań Policji

W związku ze zdiagnozowanym zagrożeniem w rejonie ul.Wiślana 30 tj. spożywanie alkoholu w miejscu publicznym - art.43 ust.1 UWTPA, zaśmiecanie tj. art. 145 KW oraz zakłócanie porządku publicznego tj. art. 51 KW w Gliwicach co stanowi problem dla mieszkańców pobliskich ulic. Komisariat Policji V w Gliwicach w ramach Planu Działania Priorytetowego w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2023r. prowadzi działania mające na celu dążenie do wyeliminowania tego problemu.

19.04.2023

Zasady zamrożenia cen prądu - ulotka Tauron

Przekazujemy Państwu ulotkę firmy Tauron, w której znajdziecie Państwo informację o tym jak działa rządowe rozwiązanie osłonowe służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku - tzw. Tarcza Solidarnościowa, która zamraża ceny prądu.

24.03.2023

Zarząd złożył wniosek o stwierdzenie zasiedzenia

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ″Sośnica″ uprzejmie informuje, że dnia 06.03.2023 r. złożył wniosek do Sądu Rejonowego w Gliwicach o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości zlokalizowanych przy ul.Tylnej i Żeromskiego. Treść wniosku i uzasadnienie dostępne na indywidualne zapytanie do wglądu w Spółdzielni.

08.03.2023

Informacja PEC Gliwice o zmianie taryfy dla ciepła

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 lutego 2023r. wprowadza do stosowania Zmianę Taryfy dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.155.2022.KTW z dnia 16 stycznia 2023r. Zmiana taryfy podyktowana jest istotną zmianą od 1 stycznia 2023r. kosztów zakupu paliwa węglowego i energii elektrycznej.

02.02.2023

Odpady wielkogabarytowe - harmonogram wywozu w 2023r.

W trosce o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo, uprzejmie prosimy, aby odpady wielkogabarytowe były wystawione w wyznaczonych miejscach, w dniu poprzedzającym wywóz. Proszę pamiętać aby dojazd do miejsc wyznaczonych do ustawienia odpadów wielkogabarytowych był swobodny, tak aby pracownicy firmy odbierającej odpady mogli podjechać samochodem ciężarowym bezpośrednio do miejsca, gdzie są złożone

25.01.2023

Dyżury członków Rady Nadzorczej (aktualizacja)

Rada Nadzorcza pełni dyżur w siedzibie spółdzielni w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach od 15.30 do 17.00.

16.01.2023

Zmiana dwóch regulaminów od 1 stycznia 2023

Informujemy, że od 1 stycznia wchodzą w życie dwa regulaminy: (1) regulamin rozliczania kosztów zużycia wody zimnej i wody ciepłej oraz odprowadzania ścieków, (2) regulamin rozliczenia centralnego ogrzewania

30.12.2022

Zmiana podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2023

Zarząd GSM „Sośnica” informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XXXIX/807/2022 z dnia 8 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice – od dnia 01.01.2023r. zmianie ulegają stawki podatku od nieruchomości.

19.12.2022

Zmiana godzin urzędowania Spółdzielni od 2 stycznia 2023

Spółdzielnia informuje, że od 2 stycznia 2023 roku biura Spółdzielni są dostępne dla interesantów w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek: od 7:00 do 15:00, środa od 7:00 do 17:00, piątek od 7:00 do 13:00. Zmiana podyktowana jest rozszerzeniem dostępności pracy Spółdzielni w godzinach popołudniowych, aby ułatwić załatwienie spraw członkom naszej Spółdzielni

15.12.2022

Prośba o zgłaszanie zauważonych uszkodzeń płyt balkonów

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa ″Sośnica″ zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców o zgłaszanie zauważonych wszelkiego rodzaju pęknięć i uszkodzeń płyt balkonów.

09.11.2022

Prosimy o przestrzeganie zasad racjonalnego korzystania z ogrzewania

Drodzy Mieszkańcy GSM ″Sośnica″. Tworzymy wspólnotę, a naszym wspólnym celem jest dobro wszystkich mieszkańców. Zbliża się zima i oby była ciepła, a z nią niestety wzrost kosztów centralnego ogrzewania. My mieszkańcy musimy zminimalizować koszty zużycia ciepła. Naszym zadaniem jest racjonalne gospodarowanie ciepłem, aby koszty były jak najmniejsze.

13.10.2022
Strony:   1
2
3456

 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Sośnica"
strzałka do góry wróć