Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
  SOŚNICA

GLIWICE, ul. Wiślana 42

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa SOŚNICA GSM SOŚNICA

AKTUALNOŚCI

Urząd Skarbowy zachęca do e-korepospondencji

Wolisz awizo czy SMS? Wyraź zgodę na e-korespondencję w e-Urzędzie Skarbowym i otrzumuj pisma online. Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach zwraca się z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej wyrażania zgody na otrzymywanie e-korespondencji

14.06.2024

Sprawozdania i projekty uchwał na Walne

Na podstronie "Walne Zgromadzenie Członków 2024" (podstrona dostępna wyłącznie dla Członków Spółdzielni po zalogowaniu) znajdują się sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków, wzór pełnomocnictwa, oraz skan zawiadomienia o Walnym wraz z porządkiem obrad.

28.05.2024

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków

Zarząd Górniczej Spółdzielni ″Sośnica″ w Gliwicach, działając na zasadzie postanowień art.8(3) ust.2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz par.52 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ″Sośnica″ w Gliwicach, które odbędzie się dnia 12.06.2024 roku o godzinie 16:00 w Domu św.Jacka ul.Przedwiośnie 3, Gliwice-Sośnica

17.05.2024

Uchwała Rady Miasta Gliwice w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Miasta Gliwice w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1.01.2023 r.

04.10.2022

Przetarg - najem lokalu użytkowego (5,47m2) przy Wiślanej 40

Spółdzielnia ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego o powierzchni 5,47m2 położonego przy ul.Wiślanej 40 w zasobach GSM Sośnica.

04.10.2022

Informacja PEC Gliwice dotycząca kolejnego sezonu grzewczego

PEC Gliwice wystosował do zarządców nieruchomości oraz spółdzielni pismo omawiające aktualną sytuację na rynku wraz z zapewnieniem, iż dysponują wystarczającymi rezerwami paliwa zabezpieczającymi produkcję ciepła w nadchodzącym sezonie grzewczym 2022/2023 dzięki czemu nie zamierzają ograniczać dostaw ciepła do mieszkań.

16.08.2022

Uwaga na podejrzane oferty dotyczące wymiany drzwi wejściowych

Otrzymujemy od Państwa informacje, że w kilku mieszkaniach pojawili się ″specjaliści firmy remontowej″ proponując wymianę drzwi wejściowych do mieszkania tłumacząc to niby koniecznością wynikającą z docieplenia lub remontu budynku. Zdarza się, że te osoby powołują się na ogłoszenie lub zlecenie Spółdzielni (którego nie ma!).

10.08.2022

Informacja PEC Gliwice o zmianie taryfy dla ciepła

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. z dniem 1 sierpnia 2022 r. wprowadza do stosowania Zmianę Taryfy dla ciepła

26.07.2022

Dotyczy składowania niedozwolonych odpadów przy wiatach śmietnikowych

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa ″Sośnica″ informuje, że w związku z notorycznie powtarzającym się składowaniem odpadów, które nie zaliczają się do odpadów gabarytowych, zostanie zorganizowana akcja sprzątania odpadów zalegających przy wiatach śmietnikowych na koszt nieruchomości, która z nich korzysta.

11.07.2022

Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego

Informujemy, iż zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego będzie miała miejsce 9 lipca 2022 (sobota) w godzinach od 10:00 do 12:00 przy szkole na ulicy Przedwiośnie.

05.07.2022

Kwestia własności gruntów nieuregulowanych - wyjaśnienie

Kwestia związana z własnością gruntów, na których usytuowane są budynki, w których znajdują się Państwa lokale oraz przejęcia tych gruntów na własność, została wyjaśniona. Grunty i budynki są własnością SRK, co jednak nie ma wpływu na Państwa prawa związane z członkostwem w Spółdzielni. Uprawnienia te zostały przez Państwa zachowane.

01.03.2022

Zniesienie ograniczeń w zakresie bezpośredniej obsługi mieszkańców

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa ″Sośnica″ w Gliwicach zawiadamia o zniesieniu ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi mieszkańców od 1 marca 2022r.

01.03.2022

PEC Gliwice informuje

Poniżej przedstawiamy pismo PEC Gliwice dotyczące wzrostu cen od 1 stycznia 2022 r.

27.12.2021

Segregacja odpadów komunalnych

Pamiętaj - segregacja się opłaca. Wystarczy jedna osoba w Twoim budynku, która nie segreguje odpadów, abyś płacił 4x więcej.

29.11.2021

Taryfy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z art. 24e ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

28.09.2021

Nowa taryfa PEC Gliwice od 1 września 2021

GSM ″Sośnica″ informuje, iż z dniem 1.09.2021 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. wprowadza do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

12.08.2021

Dofinansowanie do opłat za odpady komunalne dla osób 60+

GSM ″Sośnica″ informuje, że osoby, które: ukończyły 60 rok życia i spełniają kilka innych warunków (o których poniżej), mogą ubiegać się o dofinansowanie do opłat za odpady komunalne

31.07.2021
Strony:   12
3
456

 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Sośnica"
strzałka do góry wróć