LOGOWANIE
e-mail:
hasło:    
REJESTRACJA
O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE DLA CZŁONKÓW
OGŁOSZENIA SPÓŁDZIELNI
AKTY PRAWNE
DANE KONTAKTOWE
AKTUALNOŚĆ
  wróć 

Ogłoszenie dotyczące zmian cen


     GSM "Sośnica" informuje, iż z dniem 01.09.2019r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. wprowadziło do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.44.2019.CW z dnia 5 sierpnia 2019r.

W związku z powyższym Zarząd na podstawie uchwały nr 42/2019 i 43/2019 z dnia 19.09.2019r. zmienia od dnia 01.10.2019r. wysokości zaliczek na poczet kosztów podgrzania wody i centralnego ogrzewania.

Ponadto Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 18.09.2019r. uchwałą nr 21/2019 ustaliła nowe stawki opłaty eksploatacyjnej i innych opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości. Nowe stawki wchodzą w życie zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. od dnia 01.10.2019r. oraz 01.01.2020r.

Jednocześnie informujemy, że nowe specyfikacje opłat oraz rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za sezon 2018/2019 zostało wrzucone do Państwa skrzynek pocztowych. Osoby, które nie otrzymały rozliczeń prosimy o kontakt ze Spółdzielnią.

20.09.2019


TWOJE MIASTO  
KOMUNIKACJA  
MEDIA LOKALNE  
TEATRY KINA  
INNE  
projekt strony