LOGOWANIE
e-mail:
hasło:    
REJESTRACJA
O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE DLA CZŁONKÓW
OGŁOSZENIA SPÓŁDZIELNI
AKTY PRAWNE
DANE KONTAKTOWE
AKTUALNOŚĆ
  wróć 

Dotyczy składowania niedozwolonych odpadów przy wiatach śmietnikowych


     GSM "Sośnica" informuje, że w związku z notorycznie powtarzającym się składowaniem odpadów, które nie zaliczają się do odpadów gabarytowych, zostanie zorganizowana akcja sprzątania odpadów zalegających przy wiatach śmietnikowych na koszt nieruchomości, która z nich korzysta.

     GSM "Sośnica" zwraca się z prośbą, by przed rozpoczęciem remontu lokalu mieszkalnego poinformować Spółdzielnię o planowanych pracach. Pismo dotyczące remontu z zakresem planowanych prac można przesłać na adres gsm-sosnica@gsm-sosnica.pl lub wysłać/złożyć w siedzibie przy ul. Wiślanej 42.

     Przypominamy, że niedozwolone jest składowanie odpadów poremontowych przy wiatach śmietnikowych takich jak: drzwi, okna, umywalki, wanny, muszle klozetowe, panele podłogowe, gruz, itp., a także sprzętu elektronicznego, jak również opon. Należy takie odpady wywieźć we własnym zakresie do PSZOK. Szczegółowy spis przedmiotów, które można wystawić jako gabaryt, znajduje się na stronie segreguj.gliwice.eu a także wywieszony jest na tablicy ogłoszeń.

     Do PSZOK posegregowane odpady może bezpłatnie dostarczyć mieszkaniec, który zamieszkuje w nieruchomości na terenie Miasta Gliwic i który uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady powstałe podczas wykonywania robót należy dostarczyć do Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. Rybnickiej w Gliwicach, tel. 668 136 080.

    Informujemy, że Urząd Miejski w Gliwicach zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice dokonuje kontroli segregacji odpadów. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gliwice nr 362 z dnia 21.07.2020 r. w przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób segregowany, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrośnie czterokrotnie, proporcjonalnie do stawek określonych w ww. ustawie § 2 ust. 1.

11.07.2022


TWOJE MIASTO  
KOMUNIKACJA  
MEDIA LOKALNE  
TEATRY KINA  
INNE  
projekt strony