LOGOWANIE
e-mail:
hasło:    
REJESTRACJA
O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE DLA CZŁONKÓW
OGŁOSZENIA SPÓŁDZIELNI
AKTY PRAWNE
DANE KONTAKTOWE
AKTUALNOŚĆ
  wróć 

Bezpieczeństwo

Dla poprawy bezpieczeństwa oraz wyeliminowania przebywania w budynkach osób niepożądanych wprowadzono obowiązek legitymowania się identyfikatorem potwierdzonym pieczątką przez Spółdzielnię. Na każde żądanie użytkowników lokali pracownicy spółdzielni oraz pracownicy firm zewnętrznych wykonujących roboty na zlecenie spółdzielni są zobowiązani do okazania identyfikatora. O wszelkich pracach wykonywanych planowo (prócz sytuacji awaryjnych) użytkownicy będą z wyprzedzeniem informowani poprzez ogłoszenie na tablicy w budynku.

08.03.2011


TWOJE MIASTO  
KOMUNIKACJA  
MEDIA LOKALNE  
TEATRY KINA  
INNE  
projekt strony