LOGOWANIE
e-mail:
hasło:    
REJESTRACJA
O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE DLA CZŁONKÓW
OGŁOSZENIA SPÓŁDZIELNI
AKTY PRAWNE
DANE KONTAKTOWE
Historia

     Początki Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ´Sośnica ´ przypadają na lata osiemdziesiąte XX wieku.

     Bodźcem do założenia Spółdzielni był brak mieszkań, głównie dla pracowników KWK ´Sośnica´. Władze kopalni zadeklarowały daleko idącą pomoc w tworzeniu nowego podmiotu gospodarczego jakim miała się stać Spółdzielnia Mieszkaniowa i na tej podstawie został powołany w roku 1983 Komitet Organizacyjny, którego zadaniem było utworzenie Spółdzielni.

     W dniu 14 czerwca 1983 roku odbyło się Walne Zebranie Założycielskie Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK ´Sośnica´. Na zebraniu wybrano pierwszy Zarząd Spółdzielni oraz wybrano pierwszą Radę Nadzorczą.

     Na podstawie przesłanych dokumentów, Sąd Rejonowy w Katowicach zarejestrował Spółdzielnię i dokonał wpisu Spółdzielni do rejestru w dniu 11 listopada 1983 roku pod nazwą Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa ´Sośnica´ z siedzibą w Gliwicach.

     Od roku 1984 ówczesny Zarząd Spółdzielni pracujący pod kierownictwem magistra Lesława Bentkowskiego rozpoczął wspólnie z Działem Inwestycji kopalni „Sośnica” przygotowywanie inwestycji budowy budynków wielorodzinnych wraz z przynależną infrastrukturą. Proces ten rozpoczął się od zrealizowania budynku przy ul. Beskidzkiej 20–22 w roku 1985, a zakończył realizacją budynku przy ul. Odrowążów 93 A-F w roku 1991. W całym procesie inwestycyjnym powstało 19 budynków wielorodzinnych o łącznej powierzchni 37 889,90 m2.Wszystkie budynki zostały zrealizowane w technologii wielkopłytowej.

     Proces inwestycyjny został zachwiany i w efekcie zakończony ze względu na sytuację gospodarczo-polityczną w Polsce, ponieważ z początkiem lat 90. ubiegłego stulecia kredytowanie budownictwa mieszkaniowego stało się nieopłacalne z uwagi na bardzo wysokie oprocentowanie.

     W związku z tym, że w latach 90. pojawiła się szansa uniknięcia ogromnych odsetek od kredytów, Spółdzielnia dbając o interes członków dokonała spłaty całości zadłużenia wobec banku, co pozwoliło uniknąć niezwykle trudnej sytuacji związanej właśnie z popadnięciem w spiralę odsetkową, z czym ma problem do dnia dzisiejszego bardzo wiele spółdzielni w kraju.

     Na dzień dzisiejszy Spółdzielnia nie prowadzi inwestycji mieszkaniowych.

     Celem  działalności Spółdzielni obecnie jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jej członków oraz profesjonalne zarządzanie posiadanymi nieruchomościami zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściwą gospodarkę ekonomiczno-finansową, stałą konserwację i modernizację istniejącej substancji mieszkaniowej, co pozwala utrzymać zasoby mieszkaniowe w należytym stanie technicznym i estetycznym. Szczególnie w ostatnich latach estetyka naszych budynków została w sposób istotny poprawiona poprzez odnowienie elewacji wszystkich budynków w Spółdzielni.

     Prowadzone działania wykonujemy obecnie z dużym profesjonalizmem dzięki wykwalifikowanej kadrze posiadającej doświadczenie zawodowe, stosowne uprawnienia jak również stale podnoszącej swoje wykształcenie.

     Stały rozwój jest niezbędny z uwagi na ciągle zmieniającą się sytuację prawną funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce. Często jest tak, że przepisy zmieniają się nawet dwa razy w roku, czasem zmiany wprowadzane przez Statut Spółdzielni nie zdążą zostać przez Sąd zarejestrowane, a już jest kolejna zmiana przepisów.

     Obecnie priorytetem działania dla Zarządu Spółdzielni jest konieczność uregulowania stanów prawnych gruntów, co jest niezbędne dla określenia praw odrębnej własności poszczególnych lokali.

Zarząd GSM ´Sośnica´
TWOJE MIASTO  
KOMUNIKACJA  
MEDIA LOKALNE  
TEATRY KINA  
INNE  
projekt strony