LOGOWANIE
e-mail:
hasło:    
REJESTRACJA
O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE DLA CZŁONKÓW
OGŁOSZENIA SPÓŁDZIELNI
AKTY PRAWNE
DANE KONTAKTOWE
Druki
DRUKI - nowy dział dla naszych lokatorów

Informujemy, że wprowadziliśmy na stronę nowy dział o ogólnej nazwie DRUKI, w którym znajdą Państwo wzory w formacie PDF najważniejszych druków występujących w naszej Spółdzielni, po które to druki dotychczas musieli się Państwo fatygować do siedziby Spółdzielni


  *    Druki dotyczące dodatku mieszkaniowego
  Wskazanie członka spółdzielni (po nabyciu prawa do lokalu) 
  Projekt uchwały na Walne 
  Wniosek projektu uchwały na Walne 
  Pełnomocnictwo do udziału w Walnym 
  Wniosek o udostępnienie dokumentów 
  Formularz aktualizacyjny 
  Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej 
  Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej 
  Deklaracja członkowska (osoby fizyczne) 
  Deklaracja członkowska (osoby prawne) 
  Oświadczenie w sprawie rozliczenia wody i centralnego ogrzewania 
  Wniosek w sprawie wystąpienia ze Spółdzielni 
  Wniosek o przekształcenie własnościowego prawa w odrębną własność 
  Wniosek o przekształcenie lokatorskiego prawa w odrebną własność 
TWOJE MIASTO  
KOMUNIKACJA  
MEDIA LOKALNE  
TEATRY KINA  
INNE  
projekt strony