LOGOWANIE
e-mail:
hasło:    
REJESTRACJA
O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE DLA CZŁONKÓW
OGŁOSZENIA SPÓŁDZIELNI
AKTY PRAWNE
DANE KONTAKTOWE
Wymiana wodomierzy
INFORMACJA
dla użytkowników lokali na temat nakładek radiowych
do wodomierzy montowanych w lokalach


     Nowo zabudowywane w Państwa mieszkaniach wodomierze wyposażone są w nakładki służące do zdalnego odczytu wskazań wodomierzy. Eliminuje to konieczność wizyt pracowników spółdzielni w celu dokonania odczytu. Ponadto, celem wykrycia prób kradzieży wody, nakładka rejestruje i przekazuje - poprzez system odczytu - nie tylko wskazanie wodomierza w zakresie zużycia wody, ale i wystąpienie pola magnetycznego w pobliżu wodomierza (czyli przyłożenie do niego magnesu celem zafałszowania wskazań), próbę ingerencji w jego mechanizm, zdjęcie samej nakładki, wsteczny przepływ wody itp. W każdym z wyżej wymienionych przypadków użytkownik lokalu, u którego stwierdzono którąkolwiek z wyżej wymienionych nieprawidłowości, zostanie obciążony finansowo całą różnicą w odczytach wodomierzy lokatorskich i zbiorczych.
     Tak więc prosimy o ostrożne i rozsądne obchodzenie się z nowymi wodomierzami tak, aby nie wystąpiły nieporozumienia związane z np. nieumyślnym zerwaniem czy uszkodzeniem nakładki na wodomierzu.
     O każdej stwierdzonej nieprawidłowości w działaniu wodomierza należy natychmiast powiadomić spółdzielnię.
TWOJE MIASTO  
KOMUNIKACJA  
MEDIA LOKALNE  
TEATRY KINA  
INNE  
projekt strony