LOGOWANIE
e-mail:
hasło:    
REJESTRACJA
O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE DLA CZŁONKÓW
OGŁOSZENIA SPÓŁDZIELNI
AKTY PRAWNE
DANE KONTAKTOWE
Ważne informacje
W dziale tym prezentować będziemy informacje, które na stronie Spółdzielni pojawiły się pierwotnie w postaci aktualności, ale ze względu na ich charakter, oraz ważność nawet po utracie statutu nowości nadal są istotne i chcemy, aby nasi lokatorzy mieli do nich wgląd.

Nieodpłatne ogłoszenia dotyczące zamiany, sprzedaży lokali
Informujemy, że na stronach GSM Sośnica istnieje możliwość nieodpłatnego zamieszczania ogłoszeń dla członków dotyczących kupna, sprzedaży, zamiany lokali lub prowadzonej działalności gospodarczej <czytaj więcej>

Problem różnej kolorystyki balkonów w ramach jednego bloku
Przypominamy lokatorom, że w przypadku chęci pomalowania  balkonu należy wcześniej uzgodnić to ze Spółdzielnią (dział techniczny) <czytaj więcej>

Informacje na temat nowych wodomierzy
Nowo zabudowywane w Państwa mieszkaniach wodomierze wyposażone są w nakładki służące do zdalnego odczytu wskazań wodomierzy. Eliminuje to konieczność wizyt pracowników spółdzielni w celu dokonania odczytu. <czytaj więcej>

A P E L !!!
W związku z kradzieżami lamp oświetleniowych oraz dewastacjami elementów instalacji elektrycznej apelujemy do wszystkich mieszkańców aby zwracać uwagę na obce osoby znajdujące się w budynkach <czytaj więcej>

TWOJE MIASTO  
KOMUNIKACJA  
MEDIA LOKALNE  
TEATRY KINA  
INNE  
projekt strony