LOGOWANIE
e-mail:
hasło:    
REJESTRACJA
O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE DLA CZŁONKÓW
OGŁOSZENIA SPÓŁDZIELNI
AKTY PRAWNE
DANE KONTAKTOWE
AKTUALNOŚĆ
  wróć 

Zmiana ceny za wywóz śmieci


     Zarząd GSM "Sośnica" w Gliwicach informuje, że z dniem 1.10.2020 r. wchodzi w życie Uchwała Nr XVII/337/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 lipca 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

     Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny będzie wynosiła:

 1. dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m2:
  1,05 zł od 1 m2 powierzchni,

 2. dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 60 m2 i nie większej niż 90 m2:
  1,05 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
  0,79 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 60 m2.

W przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrasta czterokrotnie:

 1. dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m2:
  4,20 zł od 1 m2 powierzchni,

 2. dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 60 m2 i nie większej niż 90 m2:
  4,20 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
  3,16 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 60 m2.

16.09.2020


TWOJE MIASTO  
KOMUNIKACJA  
MEDIA LOKALNE  
TEATRY KINA  
INNE  
projekt strony