Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
  SOŚNICA

GLIWICE, ul. Wiślana 42

START » O SPÓŁDZIELNI » Historia

Historia


     Początki Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sośnica" przypadają na lata osiemdziesiąte XX wieku.

     Bodźcem do założenia Spółdzielni był brak mieszkań, głównie dla pracowników KWK "Sośnica". Władze kopalni zadeklarowały daleko idącą pomoc w tworzeniu nowego podmiotu gospodarczego jakim miała się stać Spółdzielnia Mieszkaniowa i na tej podstawie został powołany w roku 1983 Komitet Organizacyjny, którego zadaniem było utworzenie Spółdzielni.

     W dniu 14 czerwca 1983 roku odbyło się Walne Zebranie Założycielskie Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK "Sośnica". Na zebraniu wybrano pierwszy Zarząd Spółdzielni oraz wybrano pierwszą Radę Nadzorczą.

     Na podstawie przesłanych dokumentów, Sąd Rejonowy w Katowicach zarejestrował Spółdzielnię i dokonał wpisu Spółdzielni do rejestru w dniu 11 listopada 1983 roku pod nazwą Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa ´Sośnica´ z siedzibą w Gliwicach.

     Od roku 1984 ówczesny Zarząd Spółdzielni pracujący pod kierownictwem magistra Lesława Bentkowskiego rozpoczął wspólnie z Działem Inwestycji kopalni „Sośnica” przygotowywanie inwestycji budowy budynków wielorodzinnych wraz z przynależną infrastrukturą. Proces ten rozpoczął się od zrealizowania budynku przy ul. Beskidzkiej 20–22 w roku 1985, a zakończył realizacją budynku przy ul.Odrowążów 93A-F w roku 1991. W całym procesie inwestycyjnym powstało 19 budynków wielorodzinnych o łącznej powierzchni 37 889,90 m2.Wszystkie budynki zostały zrealizowane w technologii wielkopłytowej.

     Proces inwestycyjny został zachwiany i w efekcie zakończony ze względu na sytuację gospodarczo-polityczną w Polsce, ponieważ z początkiem lat 90. ubiegłego stulecia kredytowanie budownictwa mieszkaniowego stało się nieopłacalne z uwagi na bardzo wysokie oprocentowanie.

     W związku z tym, że w latach 90. pojawiła się szansa uniknięcia ogromnych odsetek od kredytów, Spółdzielnia dbając o interes członków dokonała spłaty całości zadłużenia wobec banku, co pozwoliło uniknąć niezwykle trudnej sytuacji związanej właśnie z popadnięciem w spiralę odsetkową, z czym ma problem do dnia dzisiejszego bardzo wiele spółdzielni w kraju.

     Na dzień dzisiejszy Spółdzielnia nie prowadzi inwestycji mieszkaniowych.

     Celem  działalności Spółdzielni obecnie jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jej członków oraz profesjonalne zarządzanie posiadanymi nieruchomościami zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściwą gospodarkę ekonomiczno-finansową, stałą konserwację i modernizację istniejącej substancji mieszkaniowej, co pozwala utrzymać zasoby mieszkaniowe w należytym stanie technicznym i estetycznym. Szczególnie w ostatnich latach estetyka naszych budynków została w sposób istotny poprawiona poprzez odnowienie elewacji wszystkich budynków w Spółdzielni.

     Prowadzone działania wykonujemy obecnie z dużym profesjonalizmem dzięki wykwalifikowanej kadrze posiadającej doświadczenie zawodowe, stosowne uprawnienia jak również stale podnoszącej swoje wykształcenie.

     Stały rozwój jest niezbędny z uwagi na ciągle zmieniającą się sytuację prawną funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce. Często jest tak, że przepisy zmieniają się nawet dwa razy w roku, czasem zmiany wprowadzane przez Statut Spółdzielni nie zdążą zostać przez Sąd zarejestrowane, a już jest kolejna zmiana przepisów.

     Obecnie priorytetem działania dla Zarządu Spółdzielni jest konieczność uregulowania stanów prawnych gruntów, co jest niezbędne dla określenia praw odrębnej własności poszczególnych lokali.

 

 

Zarząd GSM "Sośnica"

 

 


Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Sośnica" - AKTUALNOŚCI
strzałka do góry