LOGOWANIE
e-mail:
hasło:    
REJESTRACJA
O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE DLA CZŁONKÓW
OGŁOSZENIA SPÓŁDZIELNI
AKTY PRAWNE
DANE KONTAKTOWE
AKTUALNOŚĆ
  wróć 

Taryfy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków


Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z art. 24e ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

Zatwierdzona przez organ regulacyjny taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty ogłoszenia czyli od dnia 1.10.2021 r. na okres 3 lat i obowiązuje na terenie gmin: Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice, Zbrosławice oraz Rudziniec.
  • Od 1.10.2021 r. do 30.09.2022 r. cena 1 m3 wody i odprowadzania ścieków wynosi 13,67 zł
  • Od 1.10.2022 r. do 30.09.2023 r. cena 1 m3 wody i odprowadzania ścieków wynosi 13,81 zł
  • Od 1.10.2023 r. do 30.09.2024 r. cena 1 m3 wody i odprowadzania ścieków wynosi 13,83 zł

Informacja dostępna jest również na stronie internetowej www.pwik.gliwice.pl

28.09.2021


TWOJE MIASTO  
KOMUNIKACJA  
MEDIA LOKALNE  
TEATRY KINA  
INNE  
projekt strony