LOGOWANIE
e-mail:
hasło:    
REJESTRACJA
O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE DLA CZŁONKÓW
OGŁOSZENIA SPÓŁDZIELNI
AKTY PRAWNE
DANE KONTAKTOWE
AKTUALNOŚĆ
  wróć 

Kwestia własności gruntów nieuregulowanych - wyjaśnienie


Szanowni Państwo,

Kwestia związana z własnością gruntów, na których usytuowane są budynki, w których znajdują się Państwa lokale oraz przejęcia tych gruntów na własność, została wyjaśniona. Grunty i budynki są własnością SRK, co jednak nie ma wpływu na Państwa prawa związane z członkostwem w Spółdzielni. Uprawnienia te zostały przez Państwa zachowane.

Spółdzielnia jest na etapie przejęcia gruntów i budynków na własność, co ma nastąpić na mocy porozumienia jeszcze w tym roku, po Walnym Zgromadzeniu, na które Państwa zaprosimy.

Jeżeli nie dojdzie do porozumienia ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A., która deklaruje polubowne zakończenie sprawy, Spółdzielnia zmuszona będzie wystąpić na drogę postępowania sądowego.

Do czasu przejęcia gruntów i budynków przez Spółdzielnię , Państwa prawa do lokali istnieją w postaci ekspektatywy co oznacza, że po przejęciu gruntów na własność, Państwa prawa nabyte w aktach notarialnych nabędą mocy prawnej.

Ponownie jednak wskazujemy, że ekspektatywa prawa podlega obrotowi, może być zbyta i stanowi podstawę członkostwa w Spółdzielni. Nie ma żadnych przeszkód, aby Państwo dokonali takiego zbycia, lub poczekali do przejęcia gruntów i budynków przez Spółdzielnię.

Mamy nadzieję, że powyższe wyjaśnienia są dla Państwa pomocne. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt ze Spółdzielnią pod nr tel. 32 332 02 16.

01.03.2022


TWOJE MIASTO  
KOMUNIKACJA  
MEDIA LOKALNE  
TEATRY KINA  
INNE  
projekt strony